คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Fri, 05/13/2022 - 13:41 by Nittaya_Thongpana

คำถาม : สามารถชำระค่าปรับ โดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถทำได้ โดยชำระผ่าน เลขที่บัญชี 828 0954 015 ธนาคารกรุงไทย บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ส่งสลิปทางกล่องข้อความของFacebook page : "Walailak University Library ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์" 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำถาม :  สามารถแบ่งชำระค่าปรับได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถทำได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ทำการรวมยอดของรายการที่ต้องการชำระก่อนโอนชำระ 

 

Back to Top